Άρθρα

Ακολουθούν άρθρα που απαντούν σε ερωτήσεις που έχω συναντήσει στη πορεία μου ως ασφαλιστής. Αφιερώστε τους λίγο χρόνο, καθώς μερικές από αυτές απορίες μπορεί να τις έχετε και εσείς.

Η αποστολή του ασφαλιστή

Ο ασφαλιστής σας καλύπτει καθολικά (αυτοκίνητο, υγεία, σπίτι, επιχείρηση, σύνταξη) με μειώση ασφαλίστρων και ταχύτερες διαδικασίες αποζημίωσης.

Ιδιωτική Ασφάλιση – Σύνταξη

Ο ασφαλιστής σας σχεδιάζει το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για σύνταξη και εφάπαξ, συμπληρώνοντας το εισόδημά μας κατά τη συνταξιοδότηση.

Σωστό προγράμμα ασφάλισης

Βασικά σημεία που καλύπτουν όλα σχεδόν τα προγράμματα ασφάλισης, όπως: ασφάλειες ζωής, υγείας, αυτοκινήτου, σύνταξης, κατοικίας & επιχείρησης