Επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις έχουν πολλαπλές ανάγκες κάλυψης. Ενώ πλέον όλοι θεωρούν δεδομένες τις κλασσικές καλύψεις, όπως πυρός, αστικής ευθύνης, νομικής κάλυψης, υπάρχουν κίνδυνοι όπως το κύβερνο – έγκλημα με ζημίες μεγαλύτερες σε εύρος από μια φυσική καταστροφή.