Τηλέφωνο: 2109530915
Κινητό: 6936645959

Επαγγελματική Νομική Προστασία

Μέσα σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον ασκείτε με επιμέλεια και υπευθυνότητα την επαγγελματική σας δραστηριότητα, αλλά απρόοπτα γεγονότα και προβλήματα μπορούν πάντα να παρουσιαστούν.

Για να τα αντιμετωπίσετε πρέπει να δαπανήσετε χρήματα, να χάσετε τον πολύτιμο χρόνο σας, να «μπλέξετε» σε διαδικασίες που δεν γνωρίζετε καλά, χωρίς να είστε σίγουροι ότι τελικά θα κατοχυρώσετε τα δικαιώματα σας και θα βρείτε το δίκιο σας.

Η πολυμορφία των υποθέσεων, για τις οποίες μια μικρομεσαία επιχείρηση ή ένας επαγγελματίας χρειάζεται να καταφύγει σε εξώδικες ή δικαστικές ενέργειες προκειμένου να υπάρξει λύση και δικαίωση, απαιτεί την υποστήριξη από ειδικούς που δεν είναι εφικτό να έχετε πάντα δίπλα σας.

Ποιοι καλύπτονται

 • Ο Επιχειρηματίας / Επαγγελματίας,
 • η Επιχείρηση
 • το Προσωπικό της Επιχείρησης (εφόσον δεν στρέφεται εναντίον της)

Καλύψεις ασφάλειας

 • Διεκδίκηση Αποζημιώσεων
 • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια
 • Διαφορές με Σωματεία Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων 
 • Υπαλληλικές / Εργατικές Διαφορές
 • Μισθωτικές Διαφορές
 • Διεκδίκηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Αναλυτικά όλες οι καλύψεις

Διεκδίκηση Αποζημιώσεων

Ο Επαγγελματίας ή η Επιχείρηση διεκδικεί – εξώδικα ή/και δικαστικά – αποζημιώσεις που δικαιούται, όπως ζημίες του Καταστήματος ή των Γραφείων, των εμπορευμάτων ή μηχανημάτων που θα προξενήσουν τρίτοι κα.


Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια
 

Σε περίπτωση που εσείς ή η Επιχείρηση σας ή κάποιος από τους Εργαζόμενους σε αυτή μηνυθεί από ιδιώτη, την αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή για παράπτωμα ή παράβαση όπως:

 • Αγορανομική ή αστυϊατρική παράβαση
 • Ρύπανση του περιβάλλοντος
 • Διατάραξη κοινής ησυχίας
 • Πρόκληση σωματικής βλάβης κά.

 

Διαφορές με Σωματεία Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων 

Σε περίπτωση διαφοράς για μη καταβολή εισφορών λόγω χρήσης μέσων αναπαραγωγής μουσικής

 

Υπαλληλικές/Εργατικές Διαφορές με το Προσωπικό της Επιχείρησης 

Σε περίπτωση που κάποιος Εργαζόμενος στρέφεται εναντίον σας ή εναντίον της Επιχείρησης με:

 • Αγωγή, ζητώντας καταχρηστικά αποζημίωση
 • Καταγγελία για μη ορθή χορήγηση ενσήμων ή νόμιμης άδειας κλπ.


Σε περίπτωση που εσείς ή η Επιχείρηση πρέπει να στραφεί εναντίον κάποιου Εργαζόμενου για:

 • Οικονομική ατασθαλία
 • Κλοπή εμπορευμάτων κά

 

Μισθωτικές Διαφορές με τον Ιδιοκτήτη της Επαγγελματικής/Επιχειρηματικής Στέγης 

Μπορείτε να αντιμετωπίσετε, εξώδικα ή/και δικαστικά, κάθε μισθωτική διαφορά που τυχόν προκύψει, όπως:

 • Μη αναγνώριση εξόδων για επισκευές
 • Διαφορές σχετικά με την αναπροσαρμογή ενοικίου
 • Απαίτηση του ιδιοκτήτη για αποκατάσταση συγκεκριμένων μετατροπών που έχουν γίνει στο μισθωμένο ακίνητο κά.

 

Διεκδίκηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

 • Ακάλυπτες Επιταγές
 • Ανεξόφλητα Τιμολόγια
 • Απλήρωτες Συναλλαγματικές
 • Μη τήρηση Ιδιωτικών Συμφωνητικών κ.ά.


Απαλλάσσει από το κόστος των δικαστικών ενεργειών, όπως:

 • Διαταγή πληρωμής
 • Υποβολές – αποκρούσεις ανακοπών
 • Κατάθεση αγωγών διεκδίκησης
 • Κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων
 • Επιδόσεις δικογράφων
 • Διενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών
 • Υποβολές εγκλήσεων (μηνύσεις) κ.ά.

Ζητήστε προσφορά