Τηλέφωνο: 2109530915
Κινητό: 6936645959

Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη

Η Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης καλύπτει το κόστος αποκατάστασης του περιβάλλοντος και το κόστος αποζημιώσεων τρίτων, που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών ατυχημάτων.

Βάσει της αρχής της κοινοτικής οδηγίας 2004/35/EK και του Ελληνικού Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 148/29.09.2009, ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει», προέκυψε η ανάγκη για διαμόρφωση πλαισίου για την Περιβαλλοντική Ευθύνη με σκοπό την πρόληψη και την αποκατάσταση τυχόν ζημιάς.

Η προστασία του περιβάλλοντος οφείλει να αποτελεί βασική αρχή της φιλοσοφίας κάθε επιχείρησης

Ποιές εταιρίες καλύπτονται

 • Ξενοδοχεία/ενοικιαζόμενα δωμάτια.
 • Επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου.
 • Επιχειρήσεις μεταφορών και αποθήκευσης (Logistics).
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών (π.χ. Χρηματοπιστωτικές).
 • Βιομηχανίες τροφίμων.
 • Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών υλικών.

Ενδεικτικές καλύψεις ασφάλισης

 • Ζημιές στο περιβάλλον λόγω ρύπανσης που προκλήθηκε από τον ασφαλισμένο.
 • Ζημιές τρίτων λόγω ρύπανσης που προκλήθηκε από τον ασφαλισμένο.
 • Δυνατότητα κάλυψης ζημιών του ιδίου του ασφαλισμένου λόγω ρύπανσης.
 • Σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και οικονομικές ζημιές τρίτων λόγω ρύπανσης που προκλήθηκε από τον ασφαλισμένο.
 • Δαπάνες παροχής νομικών υπηρεσιών στον ασφαλισμένο.
 • Δαπάνες έκτακτης ανάγκης ώστε να αποτραπεί ή/και να περιοριστεί μία ζημιά ρύπανσης ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν έχει ακόμα προκληθεί.

Ζητήστε προσφορά