Τηλέφωνο: 2109530915
Κινητό: 6936645959

Συνταξιοδοτικό συμβόλαιο – Τι προσέχουμε;

Τι πρέπει να προσέξουμε στην αγορά ενός συνταξιοδοτικού συμβολαίου;

Απόδοση

Επιλέγουμε πρόγραμμα με ελάχιστη εγγυημένη απόδοση. Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε από την έναρξη το ποσό του εφάπαξ η της σύνταξης που θα λάβουμε και σε καμία περίπτωση δεν εξαρτόμαστε από την πορεία των χρηματαγορών. Επειδή πρόκειται για αποταμίευση και επιστροφή των κόπων μιας ζωής θα πρέπει να εκμηδενίζεται το ρίσκο. Το εγγυημένο επιτόκιο φτάνει μέχρι 2%, ενώ στην υπόλοιπη Ε.Ε.., όπου αυτό υφίσταται, δεν ξεπερνάει το 1%. Παραμένει δε κλειδωμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της αποταμίευσης, χωρίς να υπολογίζουμε τα πιθανά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τις υπεραποδόσεις.

Αναπροσαρμογή

Είναι σημαντικό να επιλέξουμε να υπάρχει αναπροσαρμογή βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή, ούτως ώστε τα χρήματα που θα εισπράξουμε στη λήξη είτε με τη μορφή εφάπαξ είτε σαν ισόβια σύνταξη να έχουν προστασία από τον πληθωρισμό.

Κεφάλαιο εγγύησης

Επειδή το εγγυητικό κεφαλαίο διασφαλίζει μέχρι 30.000 ευρώ ανά ασφαλιστική εταιρία θα ήταν φρόνιμη η διασπορά σε περισσότερες της μίας με σκοπό την καλύτερη διασφάλιση των χρημάτων μας. 

Περιοδική αποταμίευση

Διερευνούμε αν έχουμε το δικαίωμα, πέραν της περιοδικής αποταμίευσης, να καταθέτουμε όποτε το επιθυμούμε οποιοδήποτε πόσο με σκοπό την αύξηση του συνταξιοδοτικού μας λογαριασμού. Υπάρχουν εταιρίες που την έκτακτη καταβολή την επενδύουν με το αρχικό εγγυημένο επιτόκιο. Η συγκεκριμένη πρακτική μπορεί να αποδώσει θεαματικά. 

Εξασφάλιση

Διατίθενται ασφαλιστικά προγράμματα στην αγορά, τα οποία παρέχουν εγγυημένη σύνταξη ή εφάπαξ με ετήσια απόδοση 3% και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν από την πρώτη ημέρα τους δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου με το ποσό που θα έπαιρνε στη λήξη. Ιδανικός συνδυασμός αποταμίευσης και εξασφάλισης της οικογένειας. 

Εγγύηση σύνταξης

Λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής  θα αλλάξουν οι πίνακες θνησιμότητας με συνέπεια την αύξηση κατά 40% των ασφαλίστρων στα νέα προγράμματα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στην ασφαλιστική μας σύμβαση να αναφέρεται και το ποσό της εγγυημένης σύνταξης που αγοράζουμε και όχι μόνο το εφάπαξ. Υπάρχουν ακόμα εταιρίες, οι οποίες παρέχουν αυτό το σημαντικό πλεονέκτημα 

Εξίσου σημαντικό με την επιλογή μιας ισχυρής ασφαλιστικής εταιρίας. Ο ρόλος του ασφαλιστικού συνεργάτη είναι μείζονος σημασίας ως προς την ανάλυση των αναγκών, την κατάρτιση του ασφαλιστικού προγράμματος, καθώς και την εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από ένα απρόσωπο ασφαλιστικό ή τραπεζικό ίδρυμα.