Τηλέφωνο: 2109530915
Κινητό: 6936645959

Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Τα ατομικά προγράμματα προσφέρονται σύμφωνα με το πόσο συχνά ταξιδεύουμε.

Μπορούμε να αγοράζουμε κάλυψη για:

 • 1 μόνο ταξίδι (Ασφάλιση απλού ταξιδιού)
 • Πολλαπλά ταξίδια (απεριόριστος αριθμός) ταξιδιών που πραγματοποιούμε σε διάστημα ενός έτους

Καλύψεις ταξιδιωτικής ασφάλισης

 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα ή Αιφνίδια Ασθένεια εκτός και εντός νοσοκομείου.
 • Έξοδα επαναπατρισμού σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν το ταξίδι να συνεχιστεί για λόγους υγείας.
 • Έξοδα υγειονομικής μεταφοράς από το τόπο ενός ατυχήματος, προς το πλησιέστερο νοσοκομείο.
 • Έξοδα για μεταφορά και διαμονή συνοδού σε περίπτωση εισαγωγής σε νοσοκομείο.
 • Έξοδα ακυρωτικών ματαίωσης ή αναβολής του ταξιδιού για λόγους υγείας.
 • Αποζημίωση ακυρωτικών σε περίπτωση διακοπής του για λόγους υγείας.
 • Αποζημίωση ακυρωτικών σε περίπτωση διακοπής ή ακύρωσης.
 • Έξοδα έρευνας και διάσωσης σε βουνό και θάλασσα κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού.
 • Έξοδα διερμηνείας επιβεβλημένης για επικοινωνία, σε περίπτωση εισαγωγής του Ασφαλιζόµενου σε Νοσοκομείο.
 • Νομική προστασία στο εξωτερικό
 • Κάλυψη της Αστικής Ευθύνης μας από λάθη, παραλείψεις ή την αμελή μας συμπεριφορά.
 • Αποζημίωση για καθυστερημένη παράδοση ή απώλεια αποσκευών.
 • Σε περίπτωση κλοπής ταξιδιωτικών εγγράφων καλύπτονται τα έξοδα µιας επί πλέον διαμονής.
 • Παροχή πληροφοριών, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής πιστωτικών καρτών ή ταξιδιωτικών επιταγών του Ασφαλιζόµενου στο Ταξίδι, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ακύρωσης ή αναπλήρωσής τους.
 • Πολλές ακόμη παροχές.

Η ταξιδιωτική ασφάλιση συμφέρει γιατί:

 1.  Κοστίζει ελάχιστα  (Ταξίδι στην Ευρώπη 3-4 ημερών περίπου 13€-15€)
 2. Προσφέρει περισσότερες και εξειδικευμένες υπηρεσίες που δεν προβλέπονται συνήθως από τα ατομικά συμβόλαια.
 3. Καλύπτει άμεσα και επιτόπια πολλά έξοδα
 4. Αποφεύγουμε την γραφειοκρατία εντός και εκτός Ελλάδας.
 5. Δεν πληρώνουμε μεταφραστικά

Ζητήστε προσφορά