Τηλέφωνο: 2109530915
Κινητό: 6936645959

Ασφάλιση ποδηλάτου

Το ποδήλατο δεν αποτελεί μόνο ένα δημοφιλές χόμπι, αλλά έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Αναγνωρίζονται τα οφέλη της χρήσης του ποδηλάτου στην καθημερινότητα μας – όχι μόνο για τη σωματική άσκηση, αλλά και για την καλή ψυχολογία και την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, έχοντας κατά νου τις ανάγκες της εποχής και τις νέες τάσεις, έχουν δημιουργηθεί νέες ασφαλιστικές λύσεις για το ποδήλατο.

Υπάρχει μια ευρεία γκάμα καλύψεων, παρέχοντας προστασία για τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν από αλλά και στο ποδήλατο, κάλυψη για προσωπικό ατύχημα του ασφαλισμένου οδηγού, για τυχόν ζημιές ή σωματικές βλάβες τρίτων, αλλά και κλοπή.

Βασικές Καλύψεις

 • Απώλεια ζωής
 • Μόνιμη ολική ανικανότητα
 • Αστική ευθύνη από την κυκλοφορία του ποδηλάτου
 • Διασταυρούμενη ευθύνη
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Ολική κλοπή ποδηλάτου
 • Κάλυψη ιδίων ζημιών από Πρόσκρουση, Εκτροπή, Ανατροπή, Κατακρήμνιση, Πυρκαγιά, Πτώση Κεραυνού, Έκρηξη, Τρομοκρατικές/Πολιτικές/Κακόβουλες Ενέργειες, Φυσικά και Γεωλογικά Φαινόμενα
 • Προστασία αξίας ειδικής ενδυμασίας & εξοπλισμού ποδηλάτη
 • Ενοικίαση υποκατάστατου ποδηλάτου
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Προσωπικό Ατύχημα ποδηλάτη
 • Επισκευή, αντικατάσταση ή αγορά γυαλιών ή φακών επαφής
 • Αποκατάσταση οδοντικής βλάβης
 • Νομική προστασία

 

Ζητήστε προσφορά