Τηλέφωνο: 2109530915
Κινητό: 6936645959

Η αποστολή του ασφαλιστή

Ο ασφαλιστής σας καλύπτει καθολικά (αυτοκίνητο, υγεία, σπίτι, επιχείρηση, σύνταξη) με μειώση ασφαλίστρων και ταχύτερες διαδικασίες αποζημίωσης.

Ιδιωτική Ασφάλιση – Σύνταξη

Ο ασφαλιστής σας σχεδιάζει το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για σύνταξη και εφάπαξ, συμπληρώνοντας το εισόδημά μας κατά τη συνταξιοδότηση.

Σωστό προγράμμα ασφάλισης

Βασικά σημεία που καλύπτουν όλα σχεδόν τα προγράμματα ασφάλισης, όπως: ασφάλειες ζωής, υγείας, αυτοκινήτου, σύνταξης, κατοικίας & επιχείρησης