Τηλέφωνο: 2109530915
Κινητό: 6936645959

Επαγγελματική Νομική Προστασία

Καλύπτει επιχειρήσεις για διεκδίκηση αποζημιώσεων, υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια, διαφορές υπαλληλικές / εργατικές, μισθωτικές, Οφειλές

Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη

Η Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης καλύπτει το κόστος αποκατάστασης του περιβάλλοντος και το κόστος αποζημιώσεων τρίτων, που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών ατυχημάτων.

Ασφάλιση Πληρωμάτων

Η Ασφάλιση Πληρωμάτων καλύπτει με ομαδική ασφάλεια την Ευθύνη που εχει ο Πλοιοκτήτης απέναντι στα πληρώματα των Ναυτιλιακών Εταιριών.

Πυρός επιχείρησης

Δείτε προγράμματα που καλύπτουν το κτίριο, το περιεχόμενο, το εμπόρευμα, τον εξοπλισμό και τις βελτιώσεις που εσείς έχετε πραγματοποιήσει.

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Καλύπτει προσωπική, επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα του ασφαλισμένου αναφορικά με Σωματικές Βλάβες/Θάνατο ή/και Υλικές Ζημιές

Ασφάλιση πιστώσεων

Είναι η κάλυψη του κινδύνου απώλειας της πίστωσης που έχει χορηγήσει μια επιχείρηση στους πελάτες της.

Ομαδική ασφάλιση

Αυξήστε την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα των υπαλλήλων σας, ενώ προσελκύστε στελέχη στην εταιρεία

Cyber Insurance

Καλυφθείτε από απώλειες και αστικές ευθύνες ως αποτέλεσμα παραβίασης συστημάτων και ελλιπούς κυβερνοασφάλειας